Liên hệ chúng tôi

Nhan Logistics – Express & Order Services

Bạn có điều muốn nói hoặc chia sẻ?

Nhan Logistics muốn lắng nghe điều đó từ bạn!

ĐỊA CHỈ

39, Đường số 45
Phường Bình Thuận
Quận 7, TP. HCM

GIỜ HOẠT ĐỘNG

Thứ 2 – Thứ 6: 8:00 – 17:30
Thứ 7: 8:00 – 12:00

E-mail

nhanlogistics.exim@gmail.com

HOTLINE

0969 679 223 – 0968 464 255

39, Đường số 45, P. Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM

www.nhanlogistics.com